Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt

4873 Lượt xem
Nữ hoàng Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye và Dora Milaje chiến đấu để bảo vệ quốc gia của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới sau cái chết của Vua T’Challa. Khi người Wakanda cố gắng nắm bắt chương tiếp theo của họ, các anh hùng phải hợp tác với nhau với sự giúp đỡ của War Dog Nakia và Everett Ross và tạo ra một con đường mới cho vương quốc Wakanda.

Thời Gian Chạy: 162 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Nov 09, 2022

IMDb: 3.744