Lượt xem

Seo Jang-hoon

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1974-06-03

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: 서장훈, 徐章勳

Seo Jang-hoon